Oazowa Szkoła Animatora

Idąc za głosem Ducha Świętego i widząc potrzeby wspólnot Ruchu Światło-Życie w naszej archidiecezji, ruszamy z nowym dziełem – rozpoczynamy Oazową Szkołę Animatora! Wydarzenie skierowane jest do osób, które przeżyły rekolekcje Oazy Nowego Życia II stopnia i pragną służyć w swoich wspólnotach jako animatorzy grup formacyjnych.

Na czym to polega?

Zajęcia w ramach Oazowej Szkoły Animatora będą odbywały się 4 razy w roku w ramach weekendowych zjazdów, podczas których będą przeprowadzane wykłady z zakresu historii i duchowości Ruchu, metodologii prowadzenia spotkań, wiedzy o liturgii, Biblii i innych zagadnień niezbędnych do bycia świadomym animatorem Ruchu Światło – Życie. Formacja w ramach OSA trwa 2 lata (8 zjazdów). Dokładny regulamin jest dostępny pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1qKagwF89AQ6H3wobjTJfzqQlJzvnpglf/view

Jak się zapisać?

Aby zapisać się na OSA wystarczy wypełnić poniższy formularz:

https://docs.google.com/forms/d/1HRk_ZDy2OHZVmQf54yCzxvjBq5WK-JsSsQ4sF14bLgk/edit

O przyjęciu na Oazową Szkołę Animatora decyduje Diakonia odpowiedzialna za OSA. Na I zjazd należy dostarczyć opinię księdza moderatora lub animatora wspólnoty, do której należy kandydat. Osoby niepełnoletnie muszą również dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów. Link zgody rodziców/opiekunów do pobrania: https://drive.google.com/file/d/1DG_EPsnZVhZyFLMIAaLr2hgBILLFef9l/view

Czy OSA jest płatna?

Opłata za udział w Oazowej Szkole Animatora za pierwszy i drugi rok wynosi odpowiednio po 40 złotych rocznie (10zł za zjazd). Kwota ta zostaje przeznaczona na wynajęcie sal niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, koszty noclegu, wyżywienia oraz na zakup niezbędnych materiałów.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości można się kontaktować przez adres e-mail osa.gniezno@gmail.com. Dodatkowe informacje na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1993597524024297/

Jeśli masz w sobie pragnienie służby we wspólnocie Ruchu Światło-Życie i prowadzenia innych do prawdziwej relacji z Chrystusem, zapisz się już dzisiaj.

Print Friendly, PDF & Email