Oaza w PWSD

W styczniu działalność w naszym seminarium rozpoczęła klerycka grupa oazowa. Starają się oni pogłębiać swoje życie duchowe i dawać się formować Panu Bogu w oparciu o tzw. 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Zwieńczeniem kroku pierwszego była celebracja nabożeństwa Słowa Bożego. Odbyło się ono we wtorek, w kaplicy Błogosławionych Kapłanów Męczenników. Przewodniczył dk. Jacek Bartmański.

Piotr N.

Źródło: powolani.archidiecezja.pl

Print Friendly, PDF & Email