Oaza Rodzin I st. w Rościnnie

W dniach od 28 czerwca do 14 lipca 2019 r. w Rościnnie odbyła się Oaza Rodzin I stopnia. Rekolekcje poprowadził ks. Sławomir Rachwalski wraz z parą moderatorską – Lidią i Wojciechem Banasińskimi oraz trzema parami animatorskimi. Posługiwała również diakonia muzyczna oraz wychowawcza.

W rekolekcjach uczestniczyło 18 rodzin z różnych polskich diecezji: bydgoskiej, gdańskiej, gnieźnieńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, łódzkiej, poznańskiej, szczecińsko-kamieńskiej i toruńskiej.

Dzień rekolekcyjny rozpoczynał się jutrznią, po której odbywały się kolejno: codzienna Eucharystia, szkoła życia, rozmowa ewangeliczna, szkoła modlitwy, namiot spotkania oraz pogodny wieczór.
W trakcie dnia był czas wolny dla rodziny, podczas którego można było dowolnie zorganizować sobie wypoczynek np. wybierając się nad pobliskie jezioro, na basen lub spacer. Osoby odpoczywające w domu rekolekcyjnym mogły skorzystać z biblioteko-kawiarenki, gdzie zawsze można było poczytać coś ciekawego albo spotkać kogoś i wspólnie wypić kawę lub pośpiewać. Każdy dzień kończył się modlitwą i Apelem Jasnogórskim.

Rekolekcje były niewątpliwie intensywnym czasem spotkania z Panem Bogiem oraz wspólnotowego życia z braćmi i siostrami Domowego Kościoła. Wszystko – począwszy od ogromnego zaangażowania prowadzących, a skończywszy na pięknym otoczeniu domu rekolekcyjnego – sprzyjało temu by zwolnić tempo, prawdziwie wsłuchać się w Słowo Boże, przyjrzeć się relacji z Panem Bogiem i najbliższymi, a także zastanowić nad swoimi postawami i życiem w wierze. Każdy dzień przynosił nowe Słowo, nowe refleksje, nową nadzieję.

Był to również czas  ponawiania swoich wyborów oraz możliwość ich wyrażenia m.in. poprzez akt przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, odnowienie przyrzeczenia chrztu świętego oraz odnowienie przysięgi małżeńskiej. Ważnymi wydarzeniami w kontekście umocnienia więzi małżonków oraz jedności w Chrystusie była wzajemna modlitwa wstawiennicza oraz wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu.

W XIII. dniu Oazy, w Gnieźnie odbyła się dzień wspólnoty Oazy Wielkiej, którego początkiem było przedstawienie wspólnoty oraz znaku, nawiązującego bezpośrednio do symbolu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i hasła roku tj. „Wolni i wyzwalający”. Był również czas świadectwa, uroczysta Eucharystia, a następnie godzina odpowiedzialności i misji oraz agapa w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Wielką łaską była możliwość codziennego karmienia się Słowem Bożym, Eucharystią oraz rekolekcyjnymi treściami, które formowały naszego ducha.

Wielkim bogactwem było życie we wspólnocie braci i sióstr w wierze, które obfitowało we wzajemną życzliwość, wspólną modlitwę, wymianę doświadczeń oraz okazywanie wsparcia.

Wielką radością jest to, że te 15 dni rekolekcji nie zakończyło się pożegnaniem lecz zgodnie ze słowami prowadzących – posłaniem.

Był to zaczyn, kolejny początek – by każdego zwykłego dnia wybierać Światło i Życie oraz by trzymając się z naszymi najbliższymi za ręce, umocnionym i bardziej ufnym krokiem iść śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Paulina i Maciej

Print Friendly, PDF & Email