40 dni modlitwy i postu

40 dni modlitwy i postu w intencji dzieł nowej ewangelizacji w archidiecezji gnieźnieńskiej

Bracia i Siostry!

Wszyscy jesteśmy świadkami pierwszych znaków ożywienia ducha ewangelizacji w naszych wspólnotach. Powstają nowe kręgi, odbyły się Oazy Ewangelizacji dla młodych i małżeństw. Przyjmujemy to osobiście jako znak potwierdzający, że Pan pragnie zaangażowania naszych wspólnot w to dzieło. Do tego przecież nas przeznaczył „abyśmy szli i owoc przynosili” (por. J 15, 16). Nadal jeszcze widzimy przed nami wiele przeszkód – wewnętrznych: obojętność wielu członków naszych wspólnot, skupienie na poszukiwaniu Bożych darów wyłącznie dla siebie; i zewnętrznych: niezrozumienie wśród kapłanów idei Nowej Ewangelizacji, rozdrobnienie podejmowanych inicjatyw, brak współpracy między ruchami odnowy Kościoła na terenie archidiecezji, brak współpracy w dziele Nowej Ewangelizacji z instytucjami centralnymi archidiecezji.

Jednak musimy pamiętać, że Nową Ewangelizację trzeba przede wszystkim zacząć od siebie. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w lutym br. idąc za wskazaniami Papieża Franciszka wyraźnie wezwała nas do odważnego wyjścia do „przedsionka Kościoła”, do braci i sióstr na peryferiach „nie zamykając się w krużgankach naszych wspólnot”.

Widzimy jak niewielu nas jest. Tylko nieliczne osoby z naszej archidiecezji przeszły tzw. formację podstawową. Wiemy jednak, że nie na naszych wysiłkach i mocy to dzieło ma się opierać. Mamy być raczej „naczyniami”, przez które przelewa się Boża miłość, niż „źródłami” sensu życia dla naszych braci i sióstr – jak mówi Papież Franciszek – z „pogranicza”.

Za rok planowany jest w naszej archidiecezji ogólnopolski V Kongres Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się w Gnieźnie w dniach 24-27 października 2019 r., a jego tematem będzie rodzina. Już to jest wystarczającym powodem do podjęcia postu jako duchowego „przygotowania artyleryjskiego” do tego wydarzenia. Spodziewajmy się wielu owoców tego kongresu w naszej archidiecezji.

Pragnących przyłączyć się do naszego dzieła modlitwy i postu prosimy o zapisanie się do kalendarza pod linkiem: http://gniezno.oaza.pl/40-dni/

Proponujemy każdemu jeden dzień postu w poniższych intencjach w połączeniu z uczestnictwem w dniu postu we Mszy św. z przyjęciem Komunii św. w tych intencjach oraz odmówieniem części Różańca (październik będzie temu sprzyjał).

A oto intencje naszego postu i modlitwy:

– o wzbudzenie pragnienia osobistego nawracania się i formacji (także poprzez rekolekcje!) i odnowienie ducha w naszych kręgach rodzin prowadzące do wyjścia poza nasze wspólnoty z orędziem Ewangelii;

– o odnowę tradycyjnego duszpasterstwa w naszych parafiach przez nadanie mu bardziej ewangelizacyjnego charakteru;

– o współdziałanie ruchów i stowarzyszeń katolickich w naszej archidiecezji w dziele Nowej Ewangelizacji;

– o owoce V Kongresu Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się w Gnieźnie w dniach 24-27 października 2019 r., a jego tematem będzie rodzina;

– o pragnienie budowania jedności wokół naszych biskupów w wymiarze duchowym (modlitwa za pasterzy Kościoła gnieźnieńskiego), a także w wymiarze instytucjonalnym (poprzez ożywienie i nadanie nowego wymiaru w duchu „nawrócenia duszpasterskiego” już istniejącym instytucjom, jak i ewentualne stworzenie nowych struktur, służących tej jedności i dziełu Nowej  Ewangelizacji).

Z modlitwą pozdrawiamy w Panu

ks. Sławomir Rachwalski
Dorota i Jacek Skowrońscy

Print Friendly, PDF & Email